Trimgruppa

Dei fleste treningene er no komne i gong!
Måndag
Kl. 19-20 Dametrim
Kl.20-21 Styrketrening med Lars for ung.skule/ vaksne menn og damer.

Spinning på garasjen kl 18.30 (Følg med på facebook om endringar)

Tysdag
Kl. 17-18 Gym 1.-4. Klasse. Oppstart 19.sept
Kl.18-19 Gym 5-7. Klasse. Oppstart 19.sept?
Kl. 19- 20 Gym/ styrketrening ung.skule damer
Kl. 20- 21 Innebandy/fotball ung.skule menn

Onsdag
Kl. 17-18 Born under skulealder. Oppstart ?

Torsdag
Kl.19- 20 Styrke/ «frisikis» ung.skule damer
Kl. 20- 21 innebandy/fotball ung.skule menn

I tillegg kjem fotballtrening, skitrening og spinning. For spinningtider sjå eiga gruppe for spinning. Ta kontakt hvis de ønskjer å vera med i gruppa.

Her kjem informasjon om all aktivitet trimgruppa arrangerar.